Oddych

Blížia sa sviatky radosti a pokoja. V mnohých slovenských domácnostiach však nevládne ani pokoj a ani radosť. Vianočná atmosféra v mnohých domácnostiach končí adventným vencom na dverách. Ako to bude v tej vašej? December sa už tradične nesie v znamení doháňania nedokončených záväzkov na tento rok, upratovaním, pečením…